การวิเคราะห์โปรตีนโอมิกส์ของเซลล์มะเร็งของกระดูกสุนัขและในสุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งกระดูก

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMMON FELINE CANCER – SUFFERING IN SILENCE", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF AN ANTIMICROBIAL PEPTIDE, KLK ON CELLVIABILITY OF CANINE OSTEOSARCOMA CELLS", Kasetsart University Veterinary International Conference, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย