การศึกษาคุณสมบัติด้านการอักเสบของโปรตีนรำข้าวส่วนต่างๆ ที่แยกได้และที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอส

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRichard Lawyer, "The potential of fractionated rice bran protein hydrolysates as antioxidative and anti-inflammatory agents", Journal of Nutritional Science and Vitaminology, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า S349-S355