ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อความสามารถของสมองด้านความจำและความเข้าใจและภาวะเครียดจากออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatthanaree Ammawat, exNaruemon Leelayuwat, "The Benefit of Arm Swing Exercise on Cognitive Performance in Older Women with Mild Cognitive Impairment", Journal of Exercise Physiology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 123-136
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์, "ผลของการออกกำลังกายความหนักต่ำต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุเพศหญิงก่อนภาวะเปราะบาง", Journal of Associated Medical Sciences, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 87-99
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์, exอาจารย์วัฒนารี อัมมวรรธน์, "The immediate effect of arm swing exercise on electroencephalogram in elderly women with mild cognitive impairment", 5th International Conference in Sports and Exercise Science, 9 - 11 กรกฎาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย