ลักษณะเฉพาะของสารให้กลิ่นในน้ำตาลมะพร้าวที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา

Publish Year International Journal 1
2019 exSalisa Mesiri, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of L-glutamine addition on aroma of coconut sugar", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2019, หน้า 15-21
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Alamgir Kabir, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "CHANGES IN CHEMICAL, PHYSICAL AND SENSORY PROPERTIES OF COCONUT PALM SUGAR DURING STORAGE", 7th SLIM for young, 21 - 23 ตุลาคม 2015
Publish Year National Conference 1
2014 exMd. Alamgir Kabir (MS student), inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of Volatile Aroma Compounds in Coconut Sugar", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย