การสำรวจและมาตรการลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่พบในโรงพยาบาลสัตว์

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, "Airborne bacteria and affordable air purifiers in small-animal hospital, Thailand", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 479-486