การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล

Publish Year International Journal 1
2018 exนายธนัท โชคปัญญารัตน์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Ca-Doped Three-Dimensionally Ordered Macroporous Catalysts for Transesterification", ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, ปีที่ 2018, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 2
2019 exPeerasut Seesuwan, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Functionalized 3DOM SiO2 for Nitro Compounds andAldehyde Compounds Sensing", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exJunsawat, J., exPhumthiean, N., inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous Co/SiO2 catalysts by sol-gel method", 2012 2nd International Conference on Chemical, Material and Metallurgical Engineering, ICCMME 2012, 15 ธันวาคม 2012