การสังเคราะห์สารดักจับอนุมูลอิสระที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์และ BMPO เพื่อใช้วิเคราะห์สารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในลิพิด

Publish Year International Conference 1
2016 exชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A new synthetic route to 5-tert-butoxycarbonyl 5-methyl-1-pyrroline N-oxide", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย