การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในบัวประดับสกุล Nymphaea

Publish Year International Conference 1
2016 exฉันทนา เคนศรี, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers and DNA barcoding in waterlilies, Nymphaea, spp.", The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering (SICLSBE), 7 มกราคม 2016, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี