การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornpun Siramon, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Tannin Extraction of Rhizophora Bark from Residual Charcoal Production", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 36-50
2017 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornpan Siramon, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Tannin Addition as a Bio-Scavenger on Formaldehyde Content in Particleboard", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 45-56
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, "Tannin extraction from the bark of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for environment-friendly wood adhesive applications", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย