ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางสเปกโตสโคปีของมุกเลี้ยงน้ำจืด จากหอยมุกสายพันธุ์ Chamberlainia hainesiana

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthapong Monarumit, exChakkrich Boonmee, exAumaparn Phlayrahan, exKittiphop Promdee, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from Different Quality", Optics and Spectroscopy, ปีที่ 120, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 500-504
2016 exN.Monarumit, exN. Noirawee, exA. Phlayrahan, exK. Promdee, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRUCTURAL ANALYSIS OF FRESHWATER-CULTURED PEARLS WITH DIFFERENT LUSTERS USING THE EXTENDED X-RAY ABSORPTION FINE STRUCTURE TECHNIQUE", JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 298-301
2015 exN. Monarumit, exN. Noirawee, exA. Phlayrahan, exK. Promdee, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF HIGH-LUSTER AND LUSTERLESS FRESHWATER-CULTURED PEARLS BY X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY", Journal of Applied Spectroscopy, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, กันยายน 2015, หน้า 669-672