โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ไร้กรอบ

Publish Year National Conference 1
2016 exชีวัน บุญธรรม, inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2016) ครั้งที่ 8 , 27 - 29 กรกฎาคม 2016, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย