การพัฒนาเครื่องตัดสับพืชอเนกประสงค์แบบใบมีดหมุนเหวี่ยงในแนวดิ่งติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก