การออกแบบเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ทางยาไข้หวัดใหญ่ของสารต้นแบบจากสมุนไพรไทยโดยใช้เคมีสารสนเทศ