การผลิตและการขยายพันธุ์เห็ดทะเลด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สหภพ ดอกแก้ว, "Micropropagation and tissue culture technique of corallimorpharia (Anthozoa: Cnidaria)", The 3 rd Asian Marine Biology symposium 2017, 3 - 5 พฤศจิกายน 2017, kumamoto ญี่ปุ่น