การพัฒนาพันธุ์ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) เพื่อการส่งออก

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนิสา พุ่มโพธิ์ทอง, "การขยายพันธุ์กาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย