สามเหลี่ยมฟิโบนักซีอันดับ k และการประยุกต์

Publish Year International Journal 4
2014 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLalitphat Sukruan, "n-tribonacci triangles and applications", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2014 - มีนาคม 2012, หน้า 1068-1075
2013 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On the Sums of Reciprocal Generalized Fibonacci Numbers.", Journal of Integer Sequences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013
2013 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasutharat, R., "Expressions for the Products of the Second Order Linear Recurrences.", Fibonacci Quarterly, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 49-54
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The generalized tribonacci p-numbers and applications", East-West Journal of Mathematics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 144-153
Publish Year National Conference 1
2013 exRattanapo Wasutharat, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expansions and identities concerning the second order linear recurrences", Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2013 (APAM 2013), 9 - 10 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย