การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์อัลคาไลด์โปรติเอสจากลำใส้ส่วนกลางของหนอนไหม

Publish Year International Conference 1
2014 exPrawit Onagkhana, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of alkaline protease from midgut of silkworm, Bombyx mori using yeast system", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย