การเพิ่มสมรรถนะของช่องสัญญาณสื่อสารสายกำลัง

Publish Year International Conference 1
2013 exนายพัชรพล กาศอุดม, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Minimum-Energy Bit Allocation Over Powerline OFDM Channels", ECTI-CON 2013, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย