การแพร่กระจายและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำในทะเล

Publish Year International Journal 1
2015 exPrompanya, Chadaporn, exFernandes, Carla, exCravo, Sara, exPinto, Madalena M. M., inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exSilva, Artur M. S., exKijjoa, Anake, "A New Cyclic Hexapeptide and a New Isocoumarin Derivative from the Marine Sponge-Associated Fungus Aspergillus similanensis KUFA 0013", MARINE DRUGS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 1432-1450
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exDecha Kumla, exAnake Kijjoa, "Diversity of fungi associated with marine invertebrates and their antifungal activity against plant pathogenic fungi", International Seminar and Workshop on Marine Natural Products, 15 - 17 กันยายน 2015, มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประเทศไทย