การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารชนิดใหม่

Publish Year International Conference 1
2016 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางสาวนราพร พรหมไกรวร, "Production of indigestible pyrodextrin from rice starches", The 18Th Food innovasia conference 2016(FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย