การประยุกต์ใช้โครงสร้างไฮบริดเพื่อเป็นโครงสร้างเครื่องจักรกลความละเอียดสูง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exนายกิตติภัฎ รัตนจันทร์, "An Investigated of Single Point Incremental Forming Formability", Advanced Materials Research, ปีที่ 950, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 96-100