ศึกษาผลของไม้บังร่มที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คอติมอร์บนพื้นที่สูงของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์