การคัดเลือกสาร antioxidants จากน้ำยางธรรมชาติและการพัฒนาวิธีการสะอาดในการสกัด