ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Quantitative and qualitative morphologic, cytochemical and ultrastructureal characteristics of blood cells in the Crested Serpent eagle and Shikra", Japanes J Veterinary Research. , ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 95-105
2015 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "Ultra-structure of blood cells and molecular characteristics of Haemoproteus sp. in Blythโ€™s hawk eagle", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 1293-1299
Publish Year International Conference 3
2015 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Microscopic Studies of Blood cells in Collared Scops-Owls (Otus lettia)", AMC8 & MST32, 28 - 30 มกราคม 2015, ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
2015 inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, exพรชัย พรพนม, exณัฐนันท์ ปานเพชร, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคมาเลเรียและภาวะกระเพาะพักเฉื่อยในอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย รายงานสัตว์ป่วย", International Conference on Veterinary Science 2015 , 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exParut Suksai, exPatarapong Jathong, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identificaiton of Chlamydophila psittasi in Raptors in Thailand", International conference on Veterinary Science 2014 , 16 - 18 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนายพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphology, Ultra-structure, and Molecular characteristic of Haemoproteus sp. in Barn Owls", International conference on Veterinary Science 2014, 16 - 18 ธันวาคม 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย