ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 3
2014 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "Ultrastructure of Haemoproteus sp. in Blyth’s Hawk-Eagle (Nisaetus alboniger)", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 21-24
2014 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Haemoproteus sp. infected Collared Scops-Owl (Otus lettia): Parasite Morphology, Morphometry, Ultrastructure and Phylogeny", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 29-32
2014 exพิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Cytochemistry and Ultra-structure of Blood Cellsin Crested Goshawk", Journal of Microscopy Society of Tahilan, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 9-12
Publish Year National Conference 4
2014 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "Ultrastructure of Haemoproteus sp. in Blyth’s Hawk-Eagle (Nisaetus alboniger)", The 31st Annual Conference of Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มกราคม 2014, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "Morphology and Ultrastructure of Blood Cells in Black-Shouldered Kite (Elanus caeruleus)", The 31st Annual conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มกราคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exนายพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Haemoproteus sp. infected Collared Scops-Owl (Otus lettia): Parasite Morphology, Morphometry, Ultrastructure and Phylogeny", The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มกราคม 2014, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exน.ส.พิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exPattarapong Jakthong, "Cytochemistry and Ultra-structure of Blood Cells in Crested Goshawk", The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มกราคม 2014, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย