การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica)

Publish Year International Journal 1
2014 exMayura Veerana, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF THE Vitellogenin GENE OF RICE MOTH, Corcyra cephalonica STAINTON", ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 126-147