การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษพื้นบ้านด้วยกาวไหม