การสังเคราะห์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการประดิษฐ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุผสมโลหะเงินกับโพลิอะนิลีน

Publish Year International Journal 4
2013 exSuktha, P, exLekpet, K, exSiwayaprahm, P, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhanced mechanical properties and bactericidal activity of polypropylene nanocomposite with dual-function silicasilver core-shell nanoparticles", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 128, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 4339-4345
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontakan Suksomboon, exJakkrit Khuntilo, exPattarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, "High-performance supercapacitors based on silver nanoparticle-polyaniline-graphene nanocomposites coated on flexible carbon fiber paper", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 34, กันยายน 2013, หน้า 9630-9636
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanon Kaewsongpol, "Direct Electrodeposition and Superior Pseudocapacitive Property of Ultrahigh Porous Silver incorporated Polyaniline Films", Materials Letters, ปีที่ 87, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2012, หน้า 142-145
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupree Pinitsoontorn, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Surfactant-assisted electrodeposition and improved electrochemical capacitance of silver-doped manganese oxide pseudocapacitor electrodes", Journal of Solid State Electrochemistry, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2623-2629
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมของตัวเก็บพลังงาน: ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 85, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 9-26
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanon Kaewsongpol, "Electropolymerization of Graphene/Polyaniline/Silver Composite for High-Performance Supercapacitors", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Syntheses and characterizations of nanomaterials for electrochemical energy storage devices", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013, 23 - 25 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exJakkrit Khuntiloa, exPoramane Chiochan, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Silver-Cobalt Hydroxide-Graphene Nanocomposites for High-performance Supercapacitors", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย