การพัฒนาเครื่องตรวจสอบความหวานในมะม่วงด้วยระบบแสงเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัด