การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก

Publish Year National Conference 1
2015 exนงลักษณ์ คงศิริ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดและคัดเลือกสายพันธุ์อินเบรดดาวเรืองฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาเป็นไม้ดอกกระถาง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” 18-20 พฤศจิกายน 2558 , 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย