ผลกระทบของความถี่ไฟต่อพลวัตและความหลากหลายของแมลงผิวดินในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year International Journal 1
2013 exShingo HOSOISHI, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exSang-Hyun PARK, exAnh LE NGOC, exYuzuru KUBOKI, exKazuo Ogata, "Annual fire resilience of ground-dwelling ant communities inHiraodai Karst Plateau grassland in Japan", Entomological Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013 - เมษายน 2015, หน้า 254-261