การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2013 exNutthanun Nimmanpipug, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of osmotic dehydration time on hot air drying and microwave vacuum drying of papaya", Food and Applied Bioscience Journal , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2012 exNutthanun Nimmanpipug, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of osmotic dehydration time on hot air drying and microwave vacuum drying of papaya", the International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย