การเตรียมฟิล์มฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่า

Publish Year International Journal 1
2015 exDang, K.M., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Development of thermoplastic starch blown film by incorporating plasticized chitosan", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 575-581
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exPattanasupong, A., inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodegradable film from polylactic acid/thermoplastic starch blends", 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2014 exKhanh Dang Minh , inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Blown film extrusion and properties of thermoplastic starch/chitosan based materials", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย