ผลของชั้นอันเดอร์เลเยอร์ต่อสมบัติเชิงโครงสร้างและแม่เหล็กของฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงที่เตรียมด้วยการสปัตเตอริง

Publish Year International Journal 1
2014 exพรพรรณ มานะวิโรจน์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Under-layers on Surface Morphology of Sputtered Co Film", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 645-652
Publish Year International Conference 2
2018 exNittaya Sunganan, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Patterned-Co film on Glass Substrate Prepared by RF-Sputtering", The 21st International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 25 - 29 มีนาคม 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 exSuthasinee Somboonsap, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Influence of Annealing on Structural and Magnetic Properties of Sputtered Co-Cr Film on Glass Substrate", The 21st International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 25 - 29 มีนาคม 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 4
2017 exPairin Ponchaiya, exSuthasinee Somboonsap, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Magnetic properties of RF-sputtered Co71Pd29 Film on Underlayers", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย
2017 exPairin Ponchaiya, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Influence of Under-layer Morphology on Structural and Magnetic Properties of Sputtered Co81Pd19 Films", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย
2013 exนางสาวพรพรรณ มานะวิโรจน์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Under-layers on Surface Morphology of Sputtered Co film", Siam Physics Congress 2013, 21 - 23 มีนาคม 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวไพรินทร์ พรไชยา, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphology and Structure of Thin Films Prepared by RF Sputtering", Siam Physics Congress 2013, 21 - 23 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย