แบบจำลองทฤษฎีแถวคอยสำหรับโรงงานอ้อยในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand", Journal of Applied Science and Agriculture, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 15, ธันวาคม 2014, หน้า 28-35