การศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของนกนางนวลธรรมดา สัตว์หน้าดิน และตะกอนดินในสถานที่พักตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ