ผลตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนคลอลีนและโลหะหนักในขน และไข่เป็ด

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exNannaphat Apipongrattanasuk, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Maleeya Kruatrachue, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumption", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 21-33
2016 exKetyam, B, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, exPhaochoosak, N, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Health risk associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residues", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, ปีที่ 188, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไกรสิริ ขีดขั้น, exศ.ดร.มาลียา เครือตราชู, exผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, "Essential metals levels in duck eggs and estimation of human health risk from egg consumption", 18th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, 28 - 30 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์