ผลของชนิดโรงเรือนหลังคาพลาสติก และระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Emerald Seedless