การศึกษาทรานสคริปโตมิกส์และไมโครอาร์เอ็นเอใน Chlamydomonas relinhardtii ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exChutima Sontirod, exDuangjai Sangsrakru, exSithichoke Tangphatsornruang, "Transcriptomic and genome-wide profiling of microRNAs in Chlamydomonas reinhardtii under salinity stress", The 9th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology , 15 - 17 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย