การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากเศษเหลือของการแล่ปลานิลโดยใช้สารเชื่อมประสานภายใต้อุณหภูมิต่ำ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RESTRUCTURED TILAPIA MEAT USING COLD-SET BINDERS", The 14th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย