การผลิตน้ำมันปลาแซลมอนที่ผ่านการปรับโครงสร้างของกรดไขมันสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร