การผลิตน้ำมันปลาแซลมอนที่ผ่านการปรับโครงสร้างของกรดไขมันสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Publish Year International Conference 1
2013 exวาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exTalahalli Ravichandra Ramaprasad, exBelur Ramaswamy Lokesh, "LIPASE-CATALYZED ACIDOLYSIS OF SALMON OIL WITH CAPRIC ACID", 3 rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย