โปรตีนเซลล์เดียวจากการหมักหัวพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ด้วยแบคทีเรียผลิตกรดอะมิโน Corynebacterium glutamicum DS50 สายพันธุ์ที่ไวต่อเอนไซม์ไลโซไซม์: คุณค่าทางโภชนาการและการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนและเสริมเส้นใยอาหาร