การจัดการคาร์บอนเชิงธรณี: ปฏิกริยาเคมีศิลาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับแท่งหินจากหลุมเจาะแหล่งก๊าซน้ำพอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์