การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจหาและนับจำนวนเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหาร

Publish Year International Conference 1
2017 exNatcha Silanil, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Survey of Listeria in Sc KU Food Court", I-KUSTAR 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย