การชักนำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดสัตว์ปีกด้วยโปรตีน Avian stem cell factor