สารฟีนอลที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชทะเล

Publish Year National Conference 4
2015 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพล โปร่งจิตร, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพรรณไม้ชายเลน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สนธยา ผุยน้อย, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหญ้าทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลชา จิตรมิตรสัมพันธ์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "สารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พลชา จิตรมิตรสัมพันธ์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย