ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม

Publish Year National Conference 1
2012 exจิรายุทธ กิจกล้า, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, "การสั่นสะเทือนและการส่งผ่านการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย