การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแบบนอนคลาสสิคภายใต้สภาวะที่มีสารเติมแต่งและตัวทำละลายผสม