การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค-กระบือ เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2017 exSuwan, E., exArthornthurasuk, S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "A metagenomic approach to discover a novel ?-glucosidase from bovine rumens", Pure Appl. Chem., ปีที่ 89, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 941-950
Publish Year International Conference 7
2018 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Discovering novel ?-glucosidases from unculturable microbes via a metagenomic approach (invited speaker).", the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ระยอง ประเทศไทย
2017 exSuwan, E., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Identification of a novel ?-glucosidase gene from bovine rumen samples via metagenomics technique", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exKaenying, W., exSuwan, E., exPitsanuwong, C., exPalangpon Kongsaeree, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Crystal structure of a bovine rumen metagenomic ?-glucosidase", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exSuwan, E., "A metagenomic approach to discover a novel beta-glucosidase from bovine rumens.", the 28th International Carbohydrate Symposium , 17 กรกฎาคม - 21 กันยายน 2016, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2015 exSuwan, E., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Analysis of rumen microorganism ?-glucosidase sequences from NCBI database", the 10th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 15 - 17 กรกฎาคม 2015, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhuanjarat Choengpanya, exLi, Y.-K., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Identification of the active site residues of glycoside hydrolase family 3 beta-xylosidase from Aspergillus niger ASKU28 (abstract).", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSuwan, E., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Discovering beta-glucosidase gene from buffalo’s rumen using metagenomic approach", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย