การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค-กระบือ เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2014 exEukote Suwan, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Discovery of ?-glucosidase from ruminal metagenomic library (abstract).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย